Električková trať ako spojnica radiál v Bratislave

Budúcnosť koľajovej dopravy v Bratislave. Návrhy na riešenie.