Elektromobilita na Slovensku – mobilita bez emisií

Konferencia má za cieľ poskytnúť priestor na oboznámenie sa s novými informáciami ako aj vedeckými poznatkami z oblasti elektrickej mobility. Zároveň poskytuje diskusný priestor pre zástupcov vedy, výskumu, vzdelávania a praxe.