Konferencia mladých odborníkov 2022

34. Konferencia mladých hydrológov, 23. Konferencia mladých meteorológov a klimatológov a odborníkov na kvalitu ovzdušia, 21. Konferencia mladých vodohospodárov.
Cieľom je prezentácia výsledkov prác v jednotlivých odboroch a nových vedeckých poznatkov mladých ľudí, či už študentov vysokých škôl alebo vedeckých pracovníkov, zaoberajúcich sa príslušnými vednými odbormi. Účastníci si z tejto akcie môžu odniesť nové vedomosti a skúsenosti a nadviazať nové priateľstvá a kontakty, ktoré im môžu byť prospešné v ďalšej práci a profesionálnej kariére.