LTP 2022: Obnova a dlhodobá udržateľnosť LTP archívov

5. medzinárodná odborná konferencia s potenciálom cielene osloviť širší okruh domácich a zahraničných odborníkov z oblasti LTP archívov. Prioritou je najmä rozvoj odbornej spolupráce medzi nimi.