Princípy merania teploty

Seminár je určený žiakom 2. stupňa ZŠ a je zameraný na teplotu ako dôležitú fyzikálnu veličinu, princípy a príklady merania.