Tatry 2022 – Globálna geodézia a geoinformatika

Podujatie je venované oblastiam ako sú: Globálna geodézia, geodetické základy, fyzikálna geodézia a geodynamika, geoinformatika, geografické informačné systémy a priestorové dáta, projekty, výsledky a skúsenosti z oblasti globálnej geodézie a geoinformatiky.