23. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) v spolupráci s klubmi pôsobiacimi v rámci Slovenska opäť pripravuje krajské kolá súťaže Festival vedy a techniky AMAVET (FVAT).

Žiaci stredných škôl, ale aj žiaci II. stupňa základných škôl, môžu svoje bádateľské projekty prihlasovať individuálne alebo v dvojčlenných tímoch. Najúspešnejší súťažiaci z krajských kôl postupujú na celoslovenské finále, ktoré sa uskutoční počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku od 11. do 13. novembra 2020Vzhľadom na opatrenia pred šírením COVID-19 formu realizácie celoslovenského finále prispôsobíme aktuálnej situácii a budeme o nej informovať na webovej stránke súťaže www.festivalvedy.skzdôraznil výkonný riaditeľ súťaže Dávid Richter. „Veľkou motiváciou žiakov na tvorbu projektov a prihlasovanie sa do súťaže je to, že každoročne víťazi celoslovenského finále FVAT získavajú postup na prestížne svetové a európske prehliadky, súťaže a vecné ceny.“

Dátum ukončenia registrácie projektov pre všetky krajské kolá je 7. októbra 2020 (vrátane).

Prehľad termínov krajských kôl FVAT AMAVET:

Košický a Prešovský kraj, Košice, 16.10.2020, Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Jesenná 5, Košice.

Banskobystrický kraj, Banská Bystrica, 16.10.2020, Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica.

Žilinský kraj, 16.10.2020, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, Žilina.

Trenčiansky kraj, Partizánske, 16.10.2020, Budova Mestskej umeleckej agentúry, Makarenkova 214, Partizánske.

Nitriansky kraj, Nitra, 16.10.2020, Centrum voľného času Štefánikova trieda 63, Nitra.

Bratislavský a Trnavský kraj, Bratislava 23.10.2020, Zážitkové centrum vedy Aurelium, Bojnická 3, Bratislava.

Pre zaistenie zdravia všetkých účastníkov platia na krajských kolách i celoslovenskom finále epidemiologické opatrenia.

Súčasne so „starším bratom (FVAT)“ sa v Aureliu uskutoční aj Festival štyroch živlov (F4Ž) pre žiakov I. a II. stupňa základných škôl. Po výborných skúsenostiach pri objavovaní talentov v prírodných vedách v mladšej vekovej skupine, medzi žiakmi základných škôl, Asociácia pre mládež, vedu a techniku zorganizuje už tretí ročník F4Ž. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Podrobné informácie o krajských kolách a registrácii na FVAT sú na http://www.festivalvedy.sk/.

Podrobnejšie informácie o Festivale štyroch živlov a registrácii sú na https://www.amavet.sk/festival-styroch-zivlov/

 

Amavet Festival 2019 fotka účastníkov