Podujatia

02Dec

Pozorovanie vlastností minerálov - kombinované podujatie k rovnomennej výstave.

17.10.2022 - 22.12.2022
02Dec

Priblížiť verejnosti práce študentov Katedry výtvarnej výchovy zo študijného pobytu v Železnom. Prezentácia prác študentov...

10.11.2022 - 30.06.2023
02Dec

Financovanie, hodnotenie žiakov a študentov, kariérny postup na univerzitách, status zamestnancov. Rozdiely voči SR.

29.11.2022 - 04.12.2022
01Dec

23. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorú organizuje Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, sa...

01.12.2022 - 02.12.2022
05Dec

Žiakom ZŠ s SŠ v priestoroch biologicko-chemickom laboratóriu Katedry biológie a ekológie na PF KU...

05.12.2022 - 09.12.2022
05Dec

Prostredníctvom pitevnej techniky preskúmať vnútorné orgány dýchacej, tráviacej, pohlavnej sústavy a mozgu. Poukázať na špecifiká...

05.12.2022 - 09.12.2022
08Dec

Každoročne organizovaná medzinárodná konferencia so zameraním na prezentáciu prác doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov v...

08.12.2022 | 09:00 - 16:00
08Dec

Odborná prednáška je určená pre študentov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia študijných programov v študijných...

08.12.2022 | 12:00 - 15:00
17Dec

GTF PU v Prešove v rámci rozvoja zručností a schopností svojich študentov v študijnom programe...

17.12.2022 | 08:30 - 14:30
01Jan

Kurzy v oblasti Automatizácie a riadenia technologických procesov, mechatroniky, strojárskych technológií, materiálového inžinierstva, počítačovej podpory...

01.01.2023 - 31.08.2023