Celkové výsledky Festivalu vedy a techniky AMAVET

Koniec minulého týždňa sa v bratislavskej Inchebe niesol v znamení vedy, vzdelávania a nových nápadov. V rámci Týždňa vedy a techniky sa tu konal v poradí už 22. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET 2019, ktorého cieľom bolo popularizovať vedu medzi mladými ľuďmi. Súčasťou festivalovej prehliadky bolo aj vyhodnotenie celoslovenskej súťaže najlepších školských projektov.

Do celoštátnej súťaže pre žiakov základných a stredných škôl bolo prihlásených 167 projektov, na ktorých pracovalo 255 mladých vedátorov. Do celoštátneho finále súťaže postúpilo 80 vybraných projektov, z ktorých odborná hodnotiaca komisia ocenila 40 projektov. Ich autormi bolo dovedna 58 žiakov.

Aj napriek vysokej úrovni súťažných projektov nemohli zvíťaziť všetci. Neúspech však nesmie byť prekážkou na ceste za poznaním, najmä v prípade vedcov. Mnohí žiaci si to uvedomujú už v útlom veku. Príkladom je e-mail od Lýdie Špánikovej, učiteľky zo ZŠ Školská v Považskej Bystrici: „Chcem ešte raz poďakovať za seba aj mojich žiakov za ústretovosť, ochotu aj celú organizáciu súťaže FVAT celému kolektívu AMAVET-u. Aj keď sme si neodniesli cenu či diplom, a boli aj slzičky chlapcov, získali sme nové skúsenosti, zážitky a kamarátstva.“

Nechýbali ani zahraniční účastníci, ktorí prezentovali 6 projektov – z Belgicka a Ruska. Potvrdením úspešnej medzinárodnej spolupráce je delegácia z Ruska. Po prekonaní prvotnej ostýchavosti sa začala zoznamovať so slovenskými súťažiacimi. Po dvoch dňoch to bolo priateľstvo, ktoré bude mať pokračovanie. Slovenskí chlapci, noví kamaráti ruskej delegácie zloženej z dievčat, získali postup na National Vernadsky Contest v Moskve.

Kompletný zoznam ocenených žiakov nájdete v článku na webe Veda na dosah.

Fotogaléria z oceňovania

Festival vedy a techniky Amavet

Zdroj: TS AMAVET