Diskusia k téme svetelné znečistenie je zverejnená online

Zverejnili sme pre Vás záznam z diskusie s odborníkmi k téme svetelné znečistenie, ktoré bolo témou tohtoročného Festivalu vedeckých filmov 2020 (FVF2020).

Diskusia je už zverejnená online na našom YouTube, rovnako ako aj film Vo svetle noci, ktorý ste mali možnosť vidieť v premiére na FVF 2020.

Diskusie k filmom na tému svetelného znečistenia sa zúčastnili hostia prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc., doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD., MUDr. Martin Kucharík a Mgr. Marek Semelbauer, PhD.

Záznam z diskusie:

 

Viac informácií o Festivale vedeckých filmov nájdete na webe vedanadosah.cvtisr.sk/fvf/ .