Do TVT 2020 sa zapoja popredné mená slovenskej vedy a techniky

Do blížiaceho sa 17. ročníka popularizačného podujatia Týždeň vedy a techniky (TVT), združujúceho sériu udalostí organizovaných výskumnými ústavmi, vedeckými organizáciami či akademickou pôdou, sa môžete zapojiť pohodlne online. Popredné mená slovenskej vedy pripomínajú dôležitý dátum od 9. do 15. novembra 2020, kedy sa TVT uskutoční.

Mgr. Juraj Tekel, PhD. z Katedry teoretickej fyziky, známy aj vďaka výnimočnému projektu Vedátor pripomína, že Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, na ktorej pôsobí ako odborný asistent, sa už tradične do Týždňa vedy a techniky plného poučných a zaujímavých akcií hrdo zapojí.

Video pozvánka – Mgr. Juraj Tekel, PhD.

Vedecká riaditeľka Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied, RNDr. Daniela Gašperíková, DrSc., ktorej tím získal v rámci TVT významné ocenenie Najlepší vedecko-technický tím roka, pozýva na rad zaujímavých prednášok, podcastov či súťaží. Pohľad upiera práve na Pondelok s neurológiou, kde sa zaujímavou formou dozviete o vývine ľudského centrálneho nervového systému hneď v otvárací deň TVT, prebiehajúceho medzi 9. a 15. novembrom 2020.

Video pozvánka – RNDr. Daniela Gašperíková, DrSc.