Interaktívne stánky

Na podujatí Veda netradične ste mali možnosť navštíviť napríklad tieto interaktívne stánky:

Veda na dosah

Centrum vedecko-technických informácií SR

V stánku Veda na dosah vám vystavovatelia predstavili aktivity a činnosti Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). V stánku ste mohli nájsť rôzne zaujímavé brožúry o mladých slovenských vedcoch či slovenských vedeckých objavoch ako aj časopis Quark.

Súťaž autonómnych robotov RoboRAVE

Informačné centrum mladých, n.o. v Martine (ICM, n.o. Martin)

V stánku žiaci robotických krúžkov ICM, n.o. predvádzali jednotlivé kategórie samotnej súťaže  – ktorých je na Slovensku spolu 5, pričom návštevníci si mohli vyskúšať vybrané kategórie súťaže s predpripravenými robotmi. Návštevníci stánku sa tiež mohli porozprávať so žiakmi z Gymnázia VPT v Martine, ktorí na celosvetovej súťaži RoboRAVE International, konanej v máji 2018 v meste Albuquerque v štáte Nové Mexiko v USA získali 3. miesto a brondzovú medailu v najnáročnejšej kategórii – Hasenie ohňa (Fire Fighting).

EPSON fotostánok

EPSON

Epson je jeden z najväčších svetových výrobcov tlačiarní a príslušenstva. Okrem iného je svetovým lídrom v oblasti zobrazovacích technológii. Pre detské publikum si vystavovatelia pripravili fotenie a tlač fotiek na fototlačiarňach EPSON, či už z ich mobilných zariadení alebo ich radi odfotili na mieste. Pre učiteľov a dospelých pripravili interaktívnu tabuľu so zábavnými kvízmi.

Epson logo

Pre všetkých zvedavých. Časopis Quark – magazín o vede a technike

Centrum vedecko-technických informácií SR

Časopis sa prístupnou formou venuje popularizácii vedy a techniky už 25 rokov. Zameriava sa najmä na staršiu mládež, študentov a všetkých, ktorí pociťujú potrebu kontinuálne sa vzdelávať. Obsah časopisu tvoria zaujímavosti, novinky, príspevky od odborníkov z rôznych oblastí, ktoré zrozumiteľným spôsobom sprostredkujú najnovšie výsledky výskumov, objavov či vynálezov od astronómie po životné prostredie.

Návštevníci podujatia Veda netradične našli v stánku členov redakcie obľúbeného magazínu, ktorí im radi odpovedali na všetky otázky. Okrem toho si mohli vyskúšať niekoľko interaktívnych vedeckých hračiek, otestovať svoje všeobecné vedomosti v rámci kvízu a vyhrať zaujímavé ceny v súťažiach. Program vhodný pre všetky vekové kategórie.

Quark časopisy

George Science 

George Science s.r.o. (GS)

Spoločnosť George Science sa zaoberá najmä kompletnou organizácioiu vzdelávacích a zábavných podujatí pre deti vo veku od 5 do 12 rokov a to formou eventov, workshopov, narodeninových osláv, krúžkov a.i. Podujatia sú zamerané na vzdelávanie v oblasti chémie, matematiky, fyziky. Cieľom je vzbudiť záujem o štúdium vedných odborov a podnietiť tiež vášeň pre celožitovné vzdelávanie.
 Spoločnosť GS je tiež dodávateľom vedeckých balíčkov pre deti do iných firiem na účely marketingu a do maloobchodov za účelom konečného predaja. Ako novozniknutá mladá firma si pomerne rýchlo získali stabilnú pozíciu na trhu s možnosťou rastu. Aktuálne spoločnosť pôsobí na Slovensku a v Čechách a rozširuje sa na medzinárodný trh.

Tématické zameranie: chémia, prírodovedné odbory. V stánku ste mali možnosť vidieť experimenty ako napr. Dúhový zeler, Skákajúce vajce, Sliz, Suchý ľad. Dúhový zeler – dostali ste možnosť na vlastné oči vidieť, ako rastliny vstrebávajú vodu, ktorú potrebujú na prežitie. Kanáliky vnútri stonky sa nazývajú xylém. Rozvádzajú vodu po celej rastline, tak ako ked pijete nápoj slamkou. Môžete spoznať ich fungovanie podľa toho, ako ďalšie časti rastliny menia farbu. Xylémom sa rozvádzajú aj doležité výživné minerály a chemické látky, ktoré korene nasávajú z pôdy. Zmiešajú sa s vodou rovnako, ako sa s vodou zmiešalo potravinárske farbivo.

George Science

Technologická dieľňa Creative Point

Slovak business agency – SBA

Creative Point je technologická dielňa, ktorá využíva technológie ako laser, vinyl cutter, 3D tlačiarne (FDM, SLA), scanner, CNC frézu a technológie pre elektrotechniku a programovanie. Ich hlavnými aktivitami sú workshopy a vzdelávanie a taktiež prototypovanie a inovácie. V stánku vystavovatelia propagovali technológie vhodné na digitálne prototypovanie (3D tlačiareň, 3D skener) a produkty z ich workhsopov. Priamo v stánku sa nachádzali aj 3D perá, ako interaktívna súčasť výstavy, na ktorých mohli návštevníci spracovávať vlastné 3D modely.

Creative point logo

Veda nás baví

Veda nás baví n.o.

V stánku Veda nás baví vám vystavovatelia odprezentovali aktivity n.o. Veda nás baví ako napr. vedecké krúžky pre deti, na ktorých sa hravou a zábavnou formou môžu zoznámiť s tajomstvom vedných odborov (fyzika, chémia, astronómia, prírodopis, inžinierstvo, strojárstvo) a vyskúšať si, aké to je, stať sa na chvíľu malým vedcom. Deti si mohli skúsiť ako funguje povrchové napätie, čistička vody, meranie Ph a taktiež si mohli skúsiť zostrihať krátke video.

RDS Team – FLL

Simona Jiskrová – Simon´s creActive

Firma Simon´s creActive pôsobí 6 rokov v mimoškolskej záujmovej a vzdelávacej činnosti pre deti na ZŠ v Bratislave. V stánku ste mali možnosť vidieť prezentáciu činností záujmového krúžku LEGO ROBOTIC so zameraním na účasť v celosvetovej robotickej súťaži FLL – First LEGO League. Návštevníci sa zoznámili s robotmi zo stavebnice LEGO, mohli ich naprogramovať a ovládať.

First Lego League logo

IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie

Centrum vedecko-technických informácií SR

V stánku projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, vám vystavovatelia ukázali bádateľsky orietované metodiky spracované v ramci ich projektu pre ZŠ a SŠ. Ďalej ukázali aj robotíkov vytvorených deťmi v ramci aktivít národneho projektu IT akadémia. Prehľad doterajších aktivít je možné si pozrieť na FB stránke IT akadémia.

Inovujme.sk

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)

Cieľom národného projektu inovujme.sk je inovatívne a kreatívne myslenie slovenských podnikateľov, zamestnancov a študentov stredných a vysokých škôl. Tak, ako vedci a výskumníci prinášajú do našich životov nové poznatky a nimi zlepšujú náš život, inovujme.sk prináša do slovenských podnikov a na školy nový spôsob myslenia, čím sa snaží posúvať krajinu dopredu aj ekonomicky. V stánku inovujme.sk mohol návštevníkom podujatia nakresliť obrázok robot, taktiež si mohli vyskúšať zložiť vlastnú hudbu alebo namaľovať obrázok svetlom. Okrem toho mal národný projekt pripravený test kreativity či inovačný kvíz o atraktívne ceny. Taktiež mali podnikatelia možnosť prihlásiť svoj podnik na inovačný workshop. Rovnako sa naň mohli hlásiť aj študenti a pedagógovia zo všetkých stredných a vysokých škôl.

Inovujme logo

Študuj a bav sa vedou

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Prírodovedecká fakulta UK je najväčšou prírodovedeckou fakultou na Slovensku. Nachádza sa tam viac ako 200 laboratórií, kde môžu študenti skúmať to, čo ich baví. V stánku Študuj a bav sa vedou vám vystavovatelia povedali a ukázali, čo všetko môžu študenti na ich fakulte študovať a bádať. Pre návštevníkov si pripravili aj malú expozíciu niektorých ich odborov.

FabLab

Centrum vedecko-technických informácií SR

Tvorivá dielňa FabLab je otvorená platforma pre dizajnérov, vývojárov, umelcov, študentov a širokú verejnosť, ktorá ponúka priestor pre zoznámenie sa s prácou a technológiami digitálnej výroby 21. storočia. V stánku ste sa mohli pozrieť na široké možnosti 3D tlače.

Zážitkové centrum vedy Aurelium

Centrum vedecko-technických informácií SR

V stánku vás vystavovatelia oboznámili so Zážitkovým centrom vedy Aurelium, ktorého idea vychádza z názoru, že najlepšie sa každý učí pomocou vlastných skúseností a zážitkov. Zážitkové centrum vedy Aurelium obsahuje množstvo interaktívnych exponátov, na ktorých je možné si overiť rôzne fyzikálne zákonitosti a javy zážitkovou formou. Ukážky exponátov ste mali možnosť vidieť aj priamo na podujatí Veda netradične.

Informácie o ďalších interaktívnych stánkoch budú priebežne dopĺňané.