Konferencia k 30. výročiu AMAVET-u a príbehy účastníkov

Festival vedy a techniky AMAVET 2020 (FVaT) je jedným z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku (TVT), ktorý sa začal v pondelok 9. novembra 2020.

11.11.2020 sa uskutočnila aj online Konferencia o popularizácii vedy a techniky na Slovensku, kde rezonovali životné príbehy úspešných vedátorov z rôznych súťaží Asociácie pre mládež, vedu a techniku (AMAVET). AMAVET sa v tomto roku dožíva už 30 rokov!

V živých príbehoch mladých ľudí, ale aj už dospelých osobností, ste mohli vidieť ako neformálne vzdelávanie prináša inšpirácie a rozvíja mladé talenty, podporuje dobré nápady a pomáha získavať hodnotné skúsenosti. Aktivity AMAVET-u za 30 rokov sú odrazovým mostíkom do sveta vedy a techniky. Vo vystúpeniach dnes už úspešných ľudí ste mohli vidieť niekoľko konkrétnych príkladov ako neformálne vzdelávanie ovplyvnilo ich budúcu profesiu.
Napríklad Ema Klučovská zvíťazila na súťaži Junior Internet AMAVET (JI) v kategórii JuniorDESIGN a dnes veľmi úspešne pôsobí v Los Angeles v USA ako animátorka príšeriek a filmových postáv. V milom rozhovore sme sa dozvedeli, že súťaž AMAVET-u Junior Internet jej veľmi pomohla na presadenie sa v Amerike. Jej ctižiadostivá, ale pritom skromná povaha bez strachu z neúspechu bola charakteristická už počas súťaže JI v roku 2016. Dostala zaujímavé pracovné ponuky, ako napríklad robiť animácie pre budúce filmy Avatar alebo Netflix seriály. Momentálne čaká v USA na pracovné povolenie.
Z východného pobrežia USA sa na online konferenciu pripojil Marek Buchman. Moderátor konferencie ho oslovil citáciou, že Marek vravel pre niektoré svetové médium, že „…raz budem nositeľom Nobelovej ceny“. Marek Buchman reagoval s úsmevom: „Myslím si, že Nobelová cena je snom veľkej väčšiny vedcov, momentálne pracujem na vývoji nových, efektívnejších metód na výrobu liekov, tak aby sa čo najviac znížili výrobné náklady a aby k nim mohol mať prístup každý, kto ich potrebuje po celom svete“. Ako ďalej povedal, AMAVET bol pre neho odrazový mostík, ktorým sa dostal do sveta a zistil ako tam veda funguje! Do USA po prvýkrát prišiel ako víťaz FVaT AMAVET, z ktorého postúpil na najprestížnejšiu súťaž stredoškolských vedátorov vo svete – na Intel ISEF.
Na dva a pol hodinovej online Konferencii odznelo ešte mnoho príbehov, ktorých spoločným menovateľom boli aktivity AMAVET-u počas 30-tich rokov. Ak si nájdete čas, pozrite si záznam z konferencie:

 

Zdroj: Tlačová informácia AMAVET