Laureáti Ceny za VaT – Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky

Prečítajte si rozhovory s laureátmi Ceny za vedu a techniku za rok 2019 v kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky.

Prof. RNDr. Tibor Katriňák, DrSc. profesor emeritus, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzita Komenského v Bratislave – Rozhovor

Za významný prínos pri budovaní bratislavskej algebraickej školy uznávanej v európskom a svetovom priestore

 

Ing. Otto Verbich, PhD. VUKI a. s. – Rozhovor

Za vedeckú činnosť, koordináciu projektov CERN a PHARE, pôsobenie v New York Academy of Sciences, v Inštitúte elektrických a elektronických inžinierov – IEEE, v komisiách pre vedu a výskum, za aktivity v rámci členstva v Medzinárodnej elektrotechnickej komisii – IEC a za autorstvo a spoluautorstvo 19 patentov

 

Prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc. Ústav merania SAV – Rozhovor

Za mimoriadne celoživotné zásluhy za rozvoj vedného odboru „Meracia technika“

 

Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc. Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM Martin – Rozhovor

Za vedeckú a inovatívnu odbornú prácu v oblasti bioptickej a molekulovo-patologickej diagnostiky onkologických a hematologických ochorení významnú pre personalizovanú liečbu pacientov

 

Mená všetkých ocenených nájdete na našom webe v sekcii Ocenené osobnosti 2019.