Laureáti Ceny za VaT – Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

Prečítajte si rozhovory s laureátmi Ceny za vedu a techniku za rok 2019 v kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov.

Ing. Attila Tóth, PhD.  Katedra záhradnej a krajinnej architektúry, FZKI, SPU v Nitre – Rozhovor

Za mimoriadny prínos pre rozvoj vedy v oblasti krajinnej architektúry výskumom zelenej infraštruktúry, jej plánovania, tvorby a implementácie

Ing. Darina Dupláková, PhD., Ing. Paed IGIP Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove – Rozhovor

Za excelentné vedecké výsledky v oblasti svetelnej techniky, podiel a riešení viacerých významných medzinárodných a národných výskumných projektov

Ing. Marián Mičúch, PhD. EVPÚ, a. s.; Nová Dubnica – Rozhovor

Za výskum a vývoj optoelektronických stabilizovaných manipulačných zariadení s realizáciou v praxi

Mená všetkých ocenených nájdete na našom webe v sekcii Ocenené osobnosti 2019.