Laureáti Ceny za VaT – Osobnosť vedy a techniky

Prečítajte si rozhovory s laureátmi Ceny za vedu a techniku za rok 2019 v kategórii Osobnosť vedy a techniky.

Prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. Katedra mikrobiológie, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre – Rozhovor

Za vynikajúce výsledky v oblasti výskumu a vývoja biologicky účinných a prírodných látok so zameraním na mechanizmy účinku týchto látok na antimikrobiálnu, antibiofilmovú a antikarcinogénnu aktivitu

Prof. MUDr. Michal Mego, DrSc. II. onkologická klinika LFUK a NOÚ Bratislave – Rozhovor

Za translačný výskum v onkológií

Ing. Marek Franko, PhD. EVPÚ, a. s., Nová Dubnica – Rozhovor

Za výsledky dosiahnuté pri riešení a riadení výskumno-vývojových projektov v oblasti elektrických pohonov, výkonovej elektrotechniky a elektrických strojov a prístrojov s unikátnymi realizačnými výstupmi v množstve priemyselných zariadení

Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica – Rozhovor

Za celoživotný prínos v rozvoji zdravotnej starostlivosti o detského pacienta

Mená všetkých ocenených nájdete na našom webe v sekcii Ocenené osobnosti 2019.