Laureáti Ceny za VaT – Vedecko-technický tím roka

Prečítajte si rozhovory s laureátmi Ceny za vedu a techniku za rok 2019 v kategórii Vedecko-technický tím roka.

Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá Funglass – pod vedením prof. Ing. Dušana Galuseka, DrSc. – Rozhovor

Za dosiahnuté výsledky v európskom rámcovom programe Horizont 2020 a za reprezentáciu slovenskej vedy v zahraničí

Ústav experimentálnej fyziky SAV – tím pod vedením doc. RNDr. Zuzany Gažovej, CSc. – Rozhovor

Za vedecký príspevok v oblasti amyloidnej agregácie proteínov a identifikovaní látok vhodných na terapiu ochorení spojených s amyloidnou agregáciou proteínov

Tím pracovníkov z útvaru výskum a vývoj mechatronické systémy, EVPÚ, a. s., Nová Dubnica pod vedením Ing. Martina Hraška, PhD. – Rozhovor

Za výskum a vývoj riadiaceho systému pre rozpoznávanie a sledovanie objektov inteligentným stabilizovaným nosičom senzorických systémov a jeho využitie v praxi

Mená všetkých ocenených nájdete na našom webe v sekcii Ocenené osobnosti 2019.