Otvorili sme TVT 2022 !

19. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2022 (TVT) sa dnes začal slávnostným otvorením v Zážitkovom centre vedy Aurelium Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave za účasti pozvaných hostí.

Na otvorení celoslovenského TVT 2022 sa zúčastnili zástupcovia organizátorov, štátny tajomník pre vedu, výskum a vysoké školstvo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Michal Fedák a generálny riaditeľ CVTI SR Ján Kyselovič. V rámci úvodnej diskusie vystúpil aj predseda Asociácie pre mládež, vedu a techniku AMAVET Marián Giba, predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík, ako aj zástupcovia partnerov, Ján Svrček za Slovenské elektrárne, a.s. a Lukáš Postrk za spoločnosť EPSON. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili aj ďalší významní hostia zo štátnej, verejnej a akademickej sféry či rôznych vedecko-výskumných inštitúcií.

„Veda, technika, ale v súčasnosti aj spoločenské vedy sú kľúčovými nielen pre hospodárske či spoločenské napredovanie, ale napomáhajú aj pri riešení celosvetových problémov a výziev, ktorým dnes čelíme. Viac ako inokedy, zvlášť po dvoch náročných pandemických rokoch, si uvedomujeme, že veda je užitočná, prospešná, veda vzdeláva a rozširuje naše obzory. Veda prispieva k pochopeniu nášho okolitého a niekedy zložitého sveta, ale zároveň je aj obohacujúca, zábavná a dobrodružná. A preto prajem všetkým návštevníkom, aby sa počas tohto týždňa nielen veľa dozvedeli, ale aj veľa zažili a zabavili sa pri tom, presne tak, ako to vyjadruje aj motto 19. ročníka TVT 2022 Zážitkami k vede,“ uviedol vo svojom príhovore generálny riaditeľ CVTI SR, Ján Kyselovič.

 

Zdroj: TS