Podujatia na december

Aj v decembri máte možnosť navštíviť niekoľko sprievodných podujatí, ktoré pripravili inštitúcie v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2019.

Dňa 04.12.2019 o 13:00 – 14:30 hod. sa v priestoroch Pedagogickej fakulty UK v Bratislave bude konať prednáška určená pre mládež a odbornú verejnosť s názvom Informatika v primárnom vzdelávaní: Príležitosť a výzva. Profesor RNDr. Ivan Kalaš, PhD. v prednáške ozrejmí, aký potenciál prináša informatika ako predmet v primárnom vzdelávaní.

6.12.2019 budete mať možnosť navštíviť Interaktívny workshop sebapoznania. V čase od 12:00 do 14:00 hod. bude na Žilinskej univerzite viesť workshop Nikola Sedláčková – špecialistka na spoločenský protokol a biznis etiketu, konzultantka a trénerka mäkkých zručností vo firemnom prostredí.
Gréckokatolícka teologická fakulta PU pripravuje pre mládež a odbornú verejnosť Medzinárodné filozofické kolokvium venované osobe a dielu Jána Pavla II. Podujatie s názvom Disputationes quodlibetales XXIII. bude prebiehať 12.12.2019 počas celého dňa.

Žilinská univerzita v Žiline v spolupráci s Human Resources Dept. pripravuje prednášku pre odbornú verejnosť s názvom Princípy zvyšovania miezd nevýrobných zamestnancov v KIA Motors Slovakia, s. r. o. Prednáška sa uskutoční 16.12.2019 o 08:00 – 10:00 hod. v prednáškovej miestnosti AS 117 na ŽU.

Aj počas decembra pokračuje výstava s názvom Nemecko-krajina vynálezov, ktorú pre návštevníkov pripravila Štátna vedecká knižnica v Košiciach. Výstavu môžete navštíviť od 4.11. do 31.12.2019.

Všetky sprievodné podujatia nájdete v vrchnom menu na našom webe.