Podujatia na koniec novembra

Aj koncom novembra máte možnosť navštíviť niekoľko sprievodných podujatí, ktoré organizujú inštitúcie v rámci  Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2019.

Počas celého novembra máte možnosť nahliadnuť do laboratórií Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave a na rovnakom mieste si pozrieť výstavu Samuel Mikovíni – významný slovenský inovátor.

Výstavu s názvom Nemecko-krajina vynálezov pre návštevníkov pripravila Štátna vedecká knižnica v Košiciach. Výstavu môžete navštíviť od 4.11. do 31.12.2019.

Workshop s názvom Láska pod hlavičkou vedy a v náručí umenia pre študentov a študentky o tom ako sa na lásku pozerá psychológia, sociológia, biochémia pripravili KŠP a KPVU PdF TU v Trnave. Workshop máte možnosť navštíviť v dňoch 20.11. – 27.11.2019 na Gymnáziu Jána Hollého v Trnave.
 
26.11.2019 o 14:30 – 16:00 hod. môžete navštíviť odbornú prednášku s názvom Ako zdieľaná ekonomika, crowdfunding a kryptomeny menia spoločnosť, ktorú bude viesťpán Róbert Chovanculiak, analytik INESS. Organizátorom je Právnická fakulta Trnavskej univerzity.

Prednášku pre odbornú verejnosť na tému Manažment dát v praxi pripravuje Žilinská univerzita, FPEDAS a Katedra spojov. Prednáška sa uskutoční 26.11.2019 v čase 12:00 – 14:00 hod. na ŽU v Žiline.

Archeologička Tereza Štolcová príde predstaviť výsledky archeologických aj interdisciplinárnych výskumov, ktoré sa podarilo uskutočniť po objavení kniežacej hrobky v Poprade Matejovciach. Vstup je voľný a prednáška je otvorená aj pre verejnosť a študentov stredných škôl dňa 27.11.2019 – 27.11.2019 v čase 16:30 – 18:00 hod.

Dňa 29.11.2019 sa na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch uskutoční panelová diskusia aktérov novembra ’89 (Fedor Gál, František Mikloško, Soňa Szomolányi, Dionýz Hochel, Tomáš Zálešák…) so študentami a poslucháčmi univerzitného štúdia s názvom November ’89 a súčasnosť.

 
Všetky sprievodné podujatia nájdete v ľavom menu na našom webe.