Pondelok s neurológiou – videozáznamy z podujatia

Pripravili sme pre Vás videozáznamy z podujatia Pondelok s neurológiou. Podujatie Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2020 sa konalo 9. 11. 2020 v online forme, bez fyzickej prítomnosti divákov.

V rámci doobednej prendášky na tému Od neurónu k mozgu bol našim hosťom RNDr. Ján Bakoš, PhD.,  vedúci Oddelenia Neurovied Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV, odborný asistent Fyziologického ústavu LF UK v Bratislave.

Videozáznam z prednášky a diskusie nájdete na našom YouTube.

Poobednú prednáška na tému Poruchy spánku a ich vplyv na dlhodobý zdravotný stav predniesol náš hosť MUDr. Martin Kucharík, primár neurológie, CINRE.

Videozáznam z prednášky a diskusie nájdete na našom YouTube.