Poznáme výsledky 24. ročníka FVAT AMAVET

24. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET (FVAT) sa uskutočnil od 8. do 9. novembra 2021 ako Otváracie podujatie Týždňa vedy a techniky na Slovensku (TVT).

Z krajských kôl postúpilo na celoslovenské finále 61 súťažiacich so 44 vedátorskými projektami.

Výsledková listina FVAT AMAVET (na stiahnutie)

Odkazy na vzhliadnutie atmosféry:

Vyhlásenie výsledkov https://www.youtube.com/watch?v=Sbj9oQSP9yc

Sprievodný program FVAT AMAVET Samuel Smoter a Janka Šišková https://www.youtube.com/watch?v=FckoAGa-DlM

Otvorenie Festivalu vedy a techniky AMAVET a Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2021 https://www.youtube.com/watch?v=k6nRrAhtC0I

Všetkým výhercom aj zúčastneným gratulujeme!