Predĺžili sme termín uzávierky na zasielanie súťažných prác

Uzávierka na zasielanie súťažných prác je predĺžená do 13. októbra 2023. Vyhodnotenie fotografických aj výtvarných prác sa uskutoční počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

Fotografická súťaž je určená žiakom 2. stupňa základných škôl, žiakom a študentom osemročných gymnázií a študentom stredných škôl na Slovensku. Témou tohtoročnej súťaže je Veda je zábava.

Výtvarná súťaž je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a základných umeleckých škôl na Slovensku vo veku od 9 do 16 rokov. Témou tohtoročnej súťaže je Veda u nás doma.

Tešíme sa na vaše súťažné práce.