Pripravujeme jubilejný ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku

Jubilejný dvadsiaty ročník podujatia sa začne tradične druhý novembrový týždeň.

Podujatie prinesie desiatky prednášok, festivalov, workshopov, súťaží, podcastov, besied či výstav, ako aj rôzne ďalšie podujatia. Zapojte sa do Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2023 (TVT 2023), ktorý sa začne v pondelok 6. novembra a potrvá do 12. novembra 2023.

TVT 2023 sa uskutoční v mestách po celom Slovensku. Všetky aktuálne informácie budeme postupne pridávať na webovú stránku tyzdenvedy.sk ako aj na sociálne siete.

Cieľom TVT je zlepšiť vnímanie vedy a techniky, ich významu a spopularizovať ich v rámci celej spoločnosti. Podujatia realizované v rámci TVT sú určené laickej aj odbornej verejnosti, ako aj žiakom základných a stredných škôl, ktorých zapojenie sa do jednotlivých aktivít umožňuje vzbudiť ich záujem o štúdium vedeckých a technických disciplín.

Hlavnými organizátormi podujatia sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) a Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Partnermi podujatia sú Slovenské elektrárne a EPSON. Mediálnymi partnermi sú magazín NextechRTVSBKISVEDANADOSAH.skčasopis Quark, a Zážitkové centrum vedy Aurelium.