Slovenská rektorská konferencia udelila Cenu za umenie 2020

Slovenská rektorská konferencia udelila Cenu za umenie 2020 Mgr. art. Žofii Dubovej.

Ocenená Mgr. art. Žofia Dubová je doktorandka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, a cenu získala za súbor diel, ktorý bol prezentovaný v mimoriadne prestížnej zahraničnej galérii Hempel Glassmuseum. Cenu odovzdal 12. novembra 2020 v Bratislave viceprezident SRK profesor Ferdinand Daňo za účasti rektorky VŠVU docentky Bohunky Koklesovej.

    

Ocenená vystavovala svoje diela na výberovej kolektívnej výstave Images Captured in Glass- Unique Contemporary Glass Art from Slovakia. Súbor ocenených diel z prác Drawing (2014 – 2019) a zo série diel The Line (2018 – 2019) bol prezentovaný v prestížnej galérii Hempel Glassmuseum v roku 2019 v Dánsku. Ide o veľkorozmerné tabuľové sklá, ktoré sú nosičom pre maliarske a kresliarske výkony. Obsahom jednotlivých diel sú najmä východiská v krajine a prírode. Výnimočná na týchto prácach je ich technologická realizácia, ale aj práca so skleneným materiálom, možnosť vnímať dielo v priesvitoch, ako aj v kombinácii so svetlom a tieňom.

Mgr. art. Žofia Dubová je absolventkou Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Štúdium maľby v ateliéri prof. Daniela Fischera ukončila v roku 2016. Počas tohto obdobia absolvovala stáž v ateliéri skla a zahraničné pobyty v USA a Portugalsku. Od roku 2018 je doktorandkou na VŠVU u doc. Emöke Vargovej.
Viceprezident SRK Ferdinand Daňo pozitívne hodnotí medzinárodný úspech nominantky. Hovorí:

„Žofia Dubová je výraznou osobnosťou nastupujúcej generácie slovenskej maľby, ktorá sa presadila aj v medzinárodnom prostredí. Pre Slovenskú rektorskú konferenciu je potešením oceniť túto talentovanú umelkyňu.“

Rektorka VŠVU Bohunka Koklesová dodáva:

„Diela Žofie Dubovej sú už dnes zastúpené v zbierkach Slovenskej národnej galérie a francúzskej MussVerre v Sars-Poteries. Domnievam sa, že jej medzinárodný úspech bude v nasledujúcich rokoch rásť.“

    

SRK ocenovanie

  

Cena Slovenskej rektorskej konferencie za umenie je udeľovaná od roku 2012 študentom alebo absolventom vysokoškolského štúdia, či kolektívu autorov, ktorí sú autormi mimoriadne hodnotného a verejne prístupného umeleckého diela alebo za umelecký výkon majúci národný, resp. nadnárodný význam. Cieľom SRK je prispieť k zviditeľneniu a propagácii umeleckej činnosti vykonávanej na vysokých školách v SR. Cena sa udeľuje v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

Zdroj: Tlačová správa SRK