Spoznali sme víťazov tohtoročnej grafickej a výtvarnej súťaže!

Výtvarná a grafická súťaž sa už tradične koná pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Zapojili sa do nej žiaci základných škôl, osemročných gymnázií a žiaci základných umeleckých škôl v Slovenskej republike. Výtvarná súťaž má tradične dve kategórie. Prvá je pre žiakov vo veku od 9 do 12 rokov, druhá pre žiakov od 13 do 16 rokov. Do prvej kategórie grafickej súťaže mohli prihlasovať svoje práce študenti stredných škôl a do druhej študenti vysokých škôl a doktorandi.

Víťazné diela výtvarnej súťaže v kategórii do 12 rokov

Na prvom mieste v kategórii do 12 rokov sa umiestnilo dielo Albert – vedec s dokonalou hlavou. Jeho autorom je Imrich z Bratislavy, ktorý má deväť rokov. Rozhodol sa zobraziť známu a dokonalú hlavu vedca, ktorý je ikonou vedy. 

Druhé miesto patrí dielu s názvom Hrdinstvo očiam neviditeľné. Desaťročná Terézia z Tulčíku v ňom citlivým spôsobom vyjadruje myšlienku, že práca zdravotníkov je verejnosťou dlhodobo prehliadaná. 

Tretie miesto obsadilo dielo s názvom Stop corone, ktorého autorkou je jedenásťročná Patrícia z Michaloviec. Vo svojom diele vyjadruje vieru, že sa ľuďom práve vďaka vedcom podarí koronavírus poraziť.

Víťazné diela výtvarnej súťaže v kategórii do 16 rokov

Prvé miesto v kategórii do 16 rokov patrí dielu s názvom Vždy vás budeme potrebovať. Štrnásťročná Natália z Liptovských Sliačov v ňom citlivo zobrazuje nádej a vieru vo vedu i vo vedcov a vzdáva hold ich práci. 

Druhé miesto získal opäť slávny Albert Einstein. Autorkou originálneho portrétu je 15-ročná Mária z Kriváňa. Dielo s názvom Vedou to vždy začína poukazuje na to, že každé povolanie človeka je spojené s vedou a pokrokom. 

Na treťom mieste sa umiestnilo dielo štrnásťročnej Žanety z Kriváňa s názvom Gutenbergova zbierka vedy. Upozorňuje ním na fakt, že vďaka vynálezu kníhtlače sa veda a pokrok mohli rozšíriť po celom svete.

Víťazné diela grafickej súťaže 

Prvé miesto v grafickej súťaži získalo dielo Dotyk vedy, ktorým autorka Jana z Popradu volá po pozornosti pre vedu a techniku. Upozorňuje tiež na narastajúci počet žien vo vede a ich úspešné objavy. 

V rámci grafickej súťaže porota udelila prvé miesto v prvej kategórii a dve špeciálne ceny. V druhej kategórii sa rozhodla ocenenie neudeliť. 

Špeciálnu cenu získalo dielo Hrdinovia dneška. Ním autor Martin z Bratislavy poukazuje na skutočných hrdinov, ktorým vďačíme za výsledky v oblasti zdravotníctva a v podstate aj za naše životy. 

Ďalšiu špeciálnu cenu získala Ema z Bratislavy, ktorá svojím plagátom Objavuj bez limitu spája vesmír a oceán ako dve najmenej preskúmané oblasti. Ide zároveň o metaforu vedy, ktorej väčšia časť je pre nás stále neznáma a dá sa objavovať bez limitov.

Ceny do súťaží venovali Slovenské elektrárne a EPSON.

Celý článok nájdete na webe Veda na dosah. Viac informácií nájdete na webe tyzdenvedy.sk v sekcii Výtvarná súťaž a Grafická súťaž.