Tohtoročný TVT bude významne odlišný

Výnimočný 17. ročník Týždňa vedy a techniky sa nezadržateľne blíži. TVT každoročne zastrešuje najzaujímavejšie podujatia chrliace hodnotné poznatky a dosiahnuté úspechy z oblasti vedy a techniky. Tie vám už tradične predstavia najrelevantnejší odborníci, ktorí by vás k sledovaniu TVT chceli úprimne pozvať.

Predseda Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. pozýva k sledovaniu tohtoročného Týždňa vedy a techniky, ktorý správne označil za významne odlišný od prechádzajúcich ročníkov. Sprievodné podujatia TVT budú totiž z pochopiteľných dôvodov prebiehať vo virtuálnom priestore. Nebudú medzi nimi chýbať výstupy Slovenskej akadémie vied, ktorá zastupuje popredné miesto v popularizácii vedy na Slovensku a v zahraničí.

Video pozvánka – prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.

Štátny tajomník pre vedu a výskum Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR srdečne pozýva sledovať online podujatia uskutočnené v rámci 17. ročníka Týždňa vedy a techniky. MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis, PhD., MPH pripomína, že „Nový koronavírus nám ukazuje, že bez výskumu a vývoja sa nezaobídeme.“ V pozvánke na TVT dodáva, že v rámci výskumu nejde iba o čo najrýchlejšie vynájdenie lieku či vakcíny, ale napríklad aj o pochopenie ako sa vírus šíri, aby sme sa ako spoločnosť vedeli chrániť.

Video pozvánka – MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis, PhD., MPH

Týždeň vedy a techniky sa uskutoční od 9. do 15. novembra 2020, počas ktorého vás pozývame k online sledovaniu desiatok prednášok, workshopov, podcastov, súťaží a v neposlednom rade k odovzdaniu prestížnej Ceny za vedu a techniku.