TVT odštartujú dve zaujímavé prednášky

Tento rok sme si pre vás počas Týždňa vedy a techniky na Slovenku pripravili dve zaujímavé prednášky.

  Oxytocín – hormón lásky, ale aj liečby (Jaroslava Babková)

O 9.00 hod. prednáška na tému „Oxytocín – hormón lásky, ale aj liečby“.

Prednáška bude venovaná hormónu nazývanému oxytocín, ktorý je zodpovedný za dôležité fyziologické funkcie v ľudskom tele. Budeme sa rozprávať o tom, či je oxytocín kľúčom k vernosti, aké dôsledky môže mať na naše správanie a o jeho potenciálnom využití pri liečbe autizmu. Prednášať bude RNDr. Jaroslava Babková, PhD., z Fyziologického ústavu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá sa venuje štúdiu genetických polymorfizmov a ich úlohe pri modulácii vplyvu pohlavných hormónov vo vzťahu ku kognitívnym funkciám. Spolupracuje tiež na projektoch zameraných na odhaľovanie etiológie autizmu. Záznam z prednášky bude zverejnený na YouTube CVTI SR o 9.00 hod.

 Akým vplyvom čelí naše srdce a ako ho zachrániť?

17.00 hod. prednáška na tému „Akým vplyvom čelí naše srdce a ako ho zachrániť?“, ktorá bude spojená s workshopom.

Mgr. Branislav Kura, PhD., z Centra experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, sa bude venovať jednému z najdôležitejších orgánov v tele človeka – srdcu. V prednáške vysvetlí aké sú najčastejšie negatívne vplyvy pôsobiace na vznik a rozvoj ochorenia srdca a ciev, či sa dá pred týmito vplyvmi efektívne chrániť a predísť tak vzniku kardiovaskulárnych ochorení. Súčasťou prednášky bude workshop vedený skúseným lektorom a inštruktorom prvej pomoci, Mgr. Jozefom Minárom, ktorý nám priblíži, ako správne postupovať pri náhlej zástave krvného obehu, ktoré informácie je dôležité poskytnúť operátorovi tiesňovej linky a aký je rozdiel medzi resuscitáciou dospelého a dieťaťa. Okrem toho uvidíme, ako a kedy sa používa automatický externý defibrilátor. Prednášku s workshopom budete môcť sledovať online prostredníctvom livestreamu o 17.00 hod.

Všetky potrebné informácie o prednáškach nájdete na webe TVT v časti Prednášky.