TVT sa blíži: Odpovede na najťažšie otázky ponúka veda

17. ročník udalosti združujúcej cez stovku vzdelávacích, zábavných a popularizačných podujatí po celom Slovensku, Týždeň vedy a techniky (TVT), sa uskutoční online už od 9. do 15. novembra 2020. Významné osobnosti vedy a techniky by vás naň radi pozvali:

Miroslav Šarišský, zástupca Slovenských elektrární, ktoré sú dlhoročným partnerom TVT, vás pozýva sledovať 17. ročník online. Slovenské elektrárne považujú za jednu z dôležitých otázok to, ako znížiť emisie skleníkových plynov. Práve Vedci – superhrdinovia dnešných dní, môžu pomocou vedy a techniky tento globálny problém zodpovedať.

Video pozvánka – Miroslav Šarišský

Vedúci Oddelenia jadrovej fyziky Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied Mgr. Martin Venhart, PhD. vo svojej pozvánke na 17. ročník TVT poukázal na zraniteľnosť ľudstva. „Z náročnej situácie nám môže, rovnako ako mnohokrát v minulosti, pomôcť práve veda.“ Výsledky špičkových slovenských vedcov vám budú predstavené online v rámci týždňa od 9. do 15. novembra 2020.

Video pozvánka – Mgr. Martin Venhart, PhD.