TVT sme odštartovali Pondelkom s neurológiou

Pondelok s neurológiou sa koná 9. 11. 2020 a je rozdelený na dva bloky prednášok, predpoludním o 9.00 hod. a popoludní o 17.00 hod.

V rámci doobednej prendášky na tému Od neurónu k mozgu bol našim hosťom RNDr. Ján Bakoš, PhD,  vedúci Oddelenia Neurovied  Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV, odborný asistent Fyziologického ústavu LF UK v Bratislave

Videozáznam z prednášky a diskusie nájdete na našom YouTube.

Poobednú prednáška na tému: Poruchy spánku a ich vplyv na dlhodobý zdravotný stavkde bude hosťom MUDr. Martin Kucharík, primár neurológie, CINRE, budete môcť sledovať online prostredníctvom živého vysielania o 17.00 hod.

Link: https://archive.tp.cvtisr.sk/livestreams.php?str=1482799IAUUKLL10##videoplayer

Otázky môžete klásť počas prednášky prostredníctvom aplikácie Slido, alebo www.sli.do po zadaní hesla: tyzdenvedy. Záznam z podujatia bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR v sekcii Týždeň vedy a techniky na Slovensku.

Viac informácií o podujatí, témach a hosťoch nájdete na webe TVT v sekcii Pondelok s neurológiou.