Týždeň vedy a techniky na Slovensku pokračuje

Aj po 12. novembri sa môžete tešiť na zaujímavé podujatia, ktoré budú na celom Slovensku prebiehať až do konca roka 2020. A bude z čoho vyberať!

Budete si môcť vypočuť prednášky na rôzne témy: E-ŠPORT POČAS KORONA KRÍZY, Pohľad do sveta starobylých biblických rukopisov, Od kvapky dažďa po pohár vody, Notár – povolanie a poslanie, XXIX. Prírodovedecká čajovňa: Dôsledky klimatických zmien, Princíp triangulácie v kontexte sociálnovedného výskumu, Ľudské práva 2020, Deň astronómie 2020, “Právne piatky online” – séria odborných prednášok na UMB, Výskumný dizajn – kvalita versus kvantita.

Do Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2020 sa zapojili rôzne mestá, univerzity, inštitúcie a firmy. Okrem prednášok môžete navštíviť zaujímavé workshopy, konferencie, semináre a kurzy, alebo sa zapojiť do súťaží. Klimatický workshop so simulátorom En-ROADS, Nástroje pre počítačom podporovaný preklad, STEP –Súčasné trendy v ekonomike a podnikaní 2020, Philosophy 2020, DOKOPY 2020 (Doktorandská konferencia Pedagogickej fakulty), Vedecká konferencia Ars et educatio VII. s medzinárodnou účasťou, Kolokvium mladých jazykovedcov, Školenie k právnemu systému ASPI, In Pluribus Unitas IX. Jednota v mnohosti, Právne rozpravy On-screen II., Doctoral SCHOLA 2020.

Všetky podujatia, ktoré sa budú konať po celom Slovensku v rámci TVT 2020 nájdete na našom webe v sekcii Podujatia TVT. Podujatia si môžete vyfiltrovať podľa kraja, mesta, dátumu, typu podujatia, ako aj cieľovej skupiny návštevníkov.