Ukončenie prijímania súťažných prác

Dnes sme začali s evidenciou došlých výkresov a fotografií. Ako sme vás už informovali, termín na zasielanie súťažných prác bol predĺžený do 13. októbra 2023.

Zatiaľ sme prijali viac ako 100 príspevkov do výtvarnej súťaže a viac ako 130 fotografií. V najbližších dňoch zasadne hodnotiaca komisia, ktorá zo súťažných prác vyberie tie najlepšie vzhľadom na určené témy jednotlivých súťaží. 

Vyhodnotenie fotografických aj výtvarných prác sa uskutoční počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

Ďakujeme za všetky súťažné príspevky.