Univerzita Komenského bude taktiež súčasťou týždňa nabitého vedou!

Univerzita Komenského (UK) sa aj tento rok so svojimi podujatiami zapojí do TVT 2019. 

Pre všetkých ´vedychtivých´ si UK pripravila množstvo zaujímavých aktivít, ako napríklad prednášku Chémia v praktickom životecyklus prednášok Vedatour ++, konferenciu Učiť gramatiku anglického jazyka áno, ale ako?medzinárodnú súťaž v rýchlostnom počítaní fyzikálnych úloh Fyzikálny náboj, či workshop s názvom Podvečer s dátovou vedou. Viac informácií o týchto zaujímavých podujatiach nájdete na webstránke UK.

 

Univerzita Komenskeho vedci

 

Zdroj a foto: www.uniba.sk