Vyhlásili sme výtvarnú a fotografickú súťaž na rok 2024

Výtvarná aj fotografická súťaž sú už tradične súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR vyhlasuje tento rok už 19. ročník výtvarnej a 10. ročník fotografickej súťaže.

Výtvarná súťaž je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a základných umeleckých škôl na Slovensku vo veku od 9 do 16 rokov. Hlavným cieľom súťaže je zvýšiť záujem žiakov o vedu a techniku a vedecké bádanie.

Témou tohtoročnej súťaže je Aj toto je recyklované. V rámci tejto témy môžu žiaci výtvarne zobraziť ochranu prírody vo svojom okolí, svoje predstavy o recyklácii a vytvorení predmetov, ktoré vzišli z recyklácie. Žiaci pri tvorbe výkresu využijú rôznorodé výtvarné techniky, ako je maľba, kresba, koláž, tapiséria, rytina či litografia.

Fotografická súťaž je určená žiakom 2. stupňa základných škôl, žiakom a študentom osemročných gymnázií a študentom stredných škôl na Slovensku.

Témou tohtoročnej súťaže je Energie pre budúcnosť. Žiaci tému fotografickej súťaže môžu znázorniť pomocou rôznych vizuálnych inštalácií, ktoré pre nich predstavujú energiu pre budúcnosť. Na zhotovenej fotografii sa môžu objaviť predmety, materiály, vizuálne pútavé obrazy, fyzikálne javy, ktoré nám priblížia, ako by sme mohli využívať zdroje energie v budúcnosti a ako prispejeme k udržateľnejšiemu životu na našej planéte.

Uzávierka na zasielanie súťažných prác je 4. októbra 2024. Vyhodnotenie prác sa uskutoční počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

Viac informácií o oboch súťažiach nájdete v jednotlivých sekciách v časti Podujatia organizátorov.