Vyhodnotenie súťaže o Cenu Aurela Stodolu

V roku 2021 sa uskutočnilo už štrnáste oceňovanie Cenou Aurela Stodolu pre študentov za výnimočné záverečné práce v oblasti energetiky.

Vďaka Slovenským elektrárňam (ďalej len SE) mohli vysokoškoláci zo škôl s technickým zameraním za svoju kvalitnú záverečnú prácu získať nielen finančnú odmenu, ale aj priestor na svoju prezentáciu na podujatí Deň kariéry v elektrárňach. Akcia ponúka zaujímavé prednášky a diskusie, je príležitosťou stretnúť sa s odborníkmi z energetického sektora a získať nové vedomosti a kontakty pre ďalšie štúdium a kariéru.

Ceny Aurela Stodolu SE udeľovali za:

  • zaujímavú bakalársku prácu v sume 500 eur
  • výbornú diplomovú prácu v sume 1 000 eur
  • vynikajúcu dizertačnú prácu v sume 1 500 eur

Pozrite si video, v ktorom študenti bližšie predstavili svoje práce a prezradili, čo bolo pre nich najväčšou výzvou. Blahoželáme!

( https://fb.watch/8IXRh7yARY/ )

 

 

Zdroj: Facebook SEwebová stránka SE