Výsledky Festivalu vedy a techniky AMAVET 2020

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) organizovala svoju prestížnu súťaž pre mladých vedátorov Festival vedy a techniky AMAVET vo svojej 23-ročnej histórii prvýkrát formou online prezentácií a diskusií.

V pondelok 9. novembra 2020 od 10:00 do 18:00 hod. prezentovalo na celoslovenskom finále 31 vedecko-technických projektov 45 žiakov slovenských škôl. Zaujímavosťou bola vysoká účasť dievčat, ktorých bolo 14, chlapcov 31, čo svedčí o tom, že veda a technika priťahuje čoraz viac aj dievčatá.

Festival AMAVET bol tento rok iný. Súťažiaci si už na krajských kolách mohli vyskúšať online prezentáciu svojho projektu hodnotiacej komisii cez mikrofón a webkameru. Výsledky svojich projektov prezentovali formou elektronického postera a zdieľania obrazovky, na ktorej ukázali výsledky svojej vedátorskej práce počas predchádzajúcich mesiacov.

Najväčšie zastúpenie na celoštátnom finále súťaže mali žiaci z miest Prešov – 9 žiakov, Bratislava – 4 žiaci a Nové Zámky – 3 žiaci. 45 žiakov, finalistov krajských kôl súťaže, bolo z 26 miest alebo obcí Slovenska.

Táto forma súťaže poskytla väčší priestor pre diskusiu a osobnejší rozhovor medzi súťažiacim a členom komisie, čo nám potvrdili aj jej členovia.

Škoda, že aj vyhodnotenie súťaže, vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien muselo byť online. Uskutočnilo sa v utorok 10. novembra a pri svojich monitoroch boli okrem iných osobností vedy a výskumu aj štátna tajomníčka ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR Monika Filipová, prodekan PRIF UK Peter Hanajík a predseda odbornej hodnotiacej komisie Jozef Ristvej.

Kompletnú výsledkovú listinu nájdete v priloženej tlačovej informácii – Tlacova_informacia-Festival_vedy_a_techniky_AMAVET_2020-Vysledky alebo na webe FVaT AMAVET.

Videozáznam z vyhlasovania výsledkov FVaT AMAVET 2020:

 

Zdroj: Tlačová informácia AMAVET