Výzva na zaslanie návrhov na ocenenie Cena za vedu a techniku

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s cieľom podporiť rozvoj vedy a techniky a oceniť mimoriadne výsledky v tejto oblasti udelí aj v roku 2022 najvyššie ocenenie v oblasti vedy a techniky, ktorým je Cena za vedu a techniku.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udelí v roku 2022 Ceny za vedu a techniku v nasledujúcich kategóriách:

  1. Osobnosť vedy a techniky
  2. Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky
  3. Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov
  4. Popularizátor vedy
  5. Vedecko-technický tím roka

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyzýva na zaslanie návrhov v termíne najneskôr do 30. 9. 2022.

Viac informácií o podujatí, jednotlivých podmienkach, ako aj návrhové listy nájdete v sekcii Podujatia organizátorov – Cena za vedu a techniku.

 
Videozáznam z podujatia v roku 2018