Začína jubilejný 25. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) organizuje krajské kolá súťaže Festival vedy a techniky AMAVET (FVAT), na ktoré srdečne pozýva žiakov so svojimi vedátorskými projektami.

Žiaci II. stupňa základných škôl a žiaci stredných škôl z celého Slovenska môžu svoje projekty prihlasovať do 5. októbra 2022 (vrátane).

Vedátorský projekt je výstupom samostatnej bádateľskej činnosti žiaka (často pod vedením učiteľa alebo rodiča), počas ktorej je na dosiahnutie stanoveného cieľa potrebné využiť rôzne pomôcky, techniky a metódy skúmania, zbierania a vyhodnocovania údajov. Žiaci prezentujú svoj projekt formou postera odbornej hodnotiacej komisii individuálne alebo v dvojčlenných tímoch.

Tí najúspešnejší z krajských kôl postupujú na Celoslovenské finále, ktoré sa uskutoční počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku v dňoch 7. a 8. novembra 2022 v Bratislave. Víťazi celoslovenského finále FVAT AMAVET (video zostrih) získavajú postup na prestížne svetové a európske prehliadky a súťaže, kde každoročne zaznamenávajú vynikajúce úspechy.

Termíny a miesta konania prezenčných krajských kôl FVAT AMAVET:

Trenčiansky kraj: 14.10.2022, Budova Mestskej umeleckej agentúry, Makarenkova 214, Partizánske

Banskobystrický kraj: 14.10.2022, Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica

Bratislavský a Trnavský kraj: 14.10.2022, Zážitkové centrum vedy Aurelium, Bojnická 3, Bratislava

Nitriansky kraj: 21.10.2022, Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra

Žilinský kraj: 21.10.2022, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1 (rektorát), Žilina

Košický a Prešovský kraj: 21.10.2022, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Jesenná 5, Košice

Podrobné informácie o krajských kolách a registrácia je dostupná na http://www.festivalvedy.sk/.