Záznam z oceňovania CVaT na RTVS

Devätnásty ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2022 (TVT) po dvoch pandemických rokoch opäť vyvrcholil slávnostným galavečerom pri príležitosti odovzdávania ocenení Cena za vedu a techniku.

Už v sobotu 19. novembra 2022 si budete môcť pozrieť videozáznam z tohtoročného odovzdávania Ceny za vedu a techniku za rok 2022. Záznam odvysiela RTVS o 20.40 h na Dvojke.

Podujatie sa uskutočnilo dňa 11. novembra 2022 v priestoroch Zážitkového centra vedy Aurelium Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky v Bratislave za účasti pozvaných hostí.