Partneri 2020

Partneri ročníka 2020 Týždeň vedy a techniky na Slovensku.

Organizátori

Spoluorganizátor

Partneri

Mediálni partneri