Cena za vedu a techniku

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s cieľom podporiť rozvoj vedy a techniky a oceniť mimoriadne výsledky v tejto oblasti každoročne udeľuje najvyššie ocenenie v oblasti vedy a techniky „Cenu za vedu a techniku“. V roku 2014 sa po prvýkrát odovzdávali Ceny za vedu a techniku, ktoré nahradili doteraz odovzdávané Ceny ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Táto transformácia mala za cieľ zvýšiť spoločenskú prestíž udeľovania cien za vedu a techniku.

Udeľovanie Ceny za vedu a techniku sa uskutočnilo v rámci slávnostného galavečera 7. novembra 2019, ako jedno z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky 2019. 

Pre rok 2019 udelilo MŠVVaŠ SR Cenu za vedu a techniku v nasledovných kategóriách:

  1. Osobnosť vedy a techniky
  2. Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky
  3. Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov
  4. Popularizátor vedy
  5. Vedecko-technický tím roka

V rámci podujatia boli taktiež odovzdané Cena Aurela Stodolu (Ocenenie Slovenských elektrární) a Cena Slovenskej rektorskej konferencie za umenie.

Mená ocenených nájdete v ľavom menu v sekcii “Ocenené osobnosti”.

Fotogaléria z galavečera 

 

Videozáznam z podujatia v roku 2019:

 
Mená ocenených z predchádzajúcich ročníkov nájdete v našom archíve.