Cena za vedu a techniku

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udelí aj v roku 2022 najvyššie ocenenie v oblasti vedy a techniky, a to Cenu za vedu a techniku. Cieľom udeľovania tohto významného ocenenia je podporiť rozvoj vedy a techniky a oceniť tak mimoriadne výsledky v danej oblasti. Ceny za vedu a techniku, ktoré nahradili doteraz odovzdávané Ceny ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, sa prvýkrát odovzdávali v roku 2014. Táto transformácia mala za cieľ zvýšiť spoločenskú prestíž udeľovania daných cien.

Zaslané návrhy prerokuje Komisia pre posudzovanie návrhov na udelenie Ceny za vedu a techniku, ktorá ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky odporučí kandidátov na udelenie ceny. Vybraní kandidáti budú ocenení v rámci slávnostného programu konaného počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udelí v roku 2022 Ceny za vedu a techniku v nasledujúcich kategóriách:

  1. Osobnosť vedy a techniky
  2. Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky
  3. Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov
  4. Popularizátor vedy
  5. Vedecko-technický tím roka

Štatút Ceny za vedu a techniku (.pdf)

 

Návrhové formuláre (na stiahnutie):

  1. Návrhový formulár Osobnosť vedy a techniky (.rtf);
  2. Návrhový formulár Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky (.rtf);
  3. Návrhový formulár Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov (.rtf);
  4. Návrhový formulár Popularizátor vedy (.rtf);
  5. Návrhový formulár Vedecko-technický tím roka (.rtf).

Súčasťou návrhov na udelenie cien musí byť vyplnený návrhový formulár a stručný odborný životopis vrátane pracovných úspechov kandidáta. Vaše návrhy zasielajte na adresu sekretariátu sekcie vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s označením „Návrh – Cena za vedu a techniku“, a to v termíne najneskôr do 30. 9. 2022.