Cena za vedu a techniku

Zaslané návrhy prerokuje Komisia pre posudzovanie návrhov na udelenie Ceny za vedu a techniku, ktorá ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky odporučí kandidátov na udelenie ceny. Vybraní kandidáti budú ocenení v rámci slávnostného programu konaného počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

Pre rok 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udelí Ceny za vedu a techniku v nasledujúcich kategóriách:

  1. Osobnosť vedy a techniky;
  2. Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky;
  3. Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov;
  4. Popularizátor vedy;
  5. Vedecko-technický tím roka.

Štatút Ceny za vedu a techniku (.pdf)

Príkaz ministra k štatútu CVaT (.pdf)

 

Návrhové formuláre (na stiahnutie):

  1. Návrhový formulár Osobnosť vedy a techniky (.rtf);
  2. Návrhový formulár Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky (.rtf);
  3. Návrhový formulár Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov (.rtf);
  4. Návrhový formulár Popularizátor vedy (.rtf);
  5. Návrhový formulár Vedecko-technický tím roka (.rtf).

Súčasťou návrhov na udelenie cien musí byť vyplnený návrhový formulár a stručný odborný životopis vrátane pracovných úspechov kandidáta. Vaše návrhy zasielajte na adresu sekretariátu sekcie vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s označením „Návrh – Cena za vedu a techniku“, a to v termíne najneskôr do 17. 9. 2023.