Festival vedeckých filmov

Pripravili sme pre Vás 7. ročník Festivalu vedeckých filmov, ktorý sa v roku 2020 výnimočne uskutočnil ako jedno z hlavných podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. 

Svetelné znečistenie čo nám hrozí

Témou siedmeho ročníka FVF je Svetelné znečistenie… Čo nám hrozí?

Festival vedeckých filmov sa uskutoční dňa 11. novembra 2020.

PROGRAM

Podujatie bolo realizované ONLINE prostredníctvom živého vysielania bez účasti divákov.

Dokumentárne filmy premietané na festivale a následné diskusie s odborníkmi priblížili divákom problematiku straty prirodzenej tmavej oblohy a s tým súvisiace otázky, ktoré sa postupne vynárajú v jednotlivých oblastiach života.

Festival má za cieľ popularizáciu vedy a techniky smerom k verejnosti, mládeži ale i médiám. Okrem prehliadky vybraných filmov s tematikou vedy a techniky ste sa mohli v rámci festivalu zapojiť aj do diskusie s odborníkmi na dané témy.

* Zmena programu vyhradená.

Všetky informácie o podujatí nájdete na webovej stránke www.vedanadosah.cvtisr.sk/fvf/fvf-2020/.