Festival vedy a techniky AMAVET

19. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET je postupovou súťažou

Festival vedy a techniky AMAVET bol v roku 2016 opäť jedným z hlavných podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Nad podujatím prevzal záštitu minister školstva, vedy, výskumu a športu SR. Festival vedy a techniky AMAVET sa súčasne konal pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie. V tomto roku došlo k dôležitej zmene na zvýšenie celkovej úrovne súťaže. Postup na celoštátne finále mohli získať len tie projekty, ktoré sa zúčastnili na krajskom kole súťaže v danom roku.

Festival vedy a techniky AMAVET je určený pre deti a mládež vo veku do 20 rokov s neukončeným stredoškolským vzdelaním. Študenti svoje vedecko-technické projekty budú prezentovať v rámci vyhlásených súťažných kategórií prostredníctvom posterových prezentácií, výstavných exponátov pred členmi odbornej hodnotiacej komisie zloženej z vedcov, vysokoškolských pedagógov a ďalších odborníkov.

Súťažiaci prezentovali svoje projekty v kategóriách: Biológia, Chémia, Matematika, Informatika a počítačové inžinierstvo, Elektronika a mechanika, Energia a transport, Geovedy, Environmentálne vedy, Medicína a zdravotníctvo, Fyzika a astronómia, Spoločenské vedy.

Vybraní víťazi budú následne vyslaní obhájiť svoj projekt a reprezentovať svoju školu aj Slovensko na prestížne národné a svetové vedecké súťaže a fóra vedeckovýskumnej činnosti mládeže (Intel ISEF, EUCYS, I-SWEEEP a ďalšie), ďalej získajú ocenenie dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a množstvo vecných cien.

Na Celoslovenskom finále sa zúčastnili najúspešnejší žiaci krajských kôl z celého Slovenska so spoluúčasťou pozvaných zahraničných delegácií zo Španielskeho kráľovstva, Belgického kráľovstva, Českej republiky a Francúzskej republiky, čím sa vytvorili podmienky na výmenu skúseností a nadväzovanie priateľstiev medzi účastníkmi z jednotlivých zúčastnených krajín. Festival vedy a techniky má  tak významný medzinárodný charakter.

Finálna prezentácia študentských projektov sa konala v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v období od 10. – 11. novembra 2016. Mená výhercov nájdete v prezentácii organizátora.

Festival organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku o.z. a v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR, ktoré je priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Viac informácií o Festivale vedy a techniky Amavet sa dozviete na www.festivalvedy.sk

Informácie o minulom ročníku podujatia nájdete aj v archíve webu Týždeň vedy a techniky.

Plagát podujatia