Fotografická súťaž

Fotografická súťaž je súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR vyhlasuje 15. júna 2022 už 8. ročník súťaže.

Banner k fotografickej súťaži Týždňa vedy a techniky na Slovensku na rok 2022. Téma: Vynálezy bez dátumu spotreby.

Fotografická súťaž je určená študentom stredných škôl, vysokých škôl a doktorandom na Slovensku. Hlavným cieľom súťaže je zvýšiť záujem žiakov o vedu a techniku a vedecké bádanie.

Téma tohtoročnej súťaže je „Vynálezy bez dátumu spotreby“.  V rámci tejto témy môžu študenti a doktorandi prostredníctvom svojich fotografií prezentovať predstavu o vynálezoch, ktoré síce boli vytvorené v minulosti, no svoje uplatnenie majú aj v súčasnosti a pravdepodobne sa budú používať i v budúcnosti.

Kategórie súťaže:

Kategória I: študenti stredných škôl

Kategória II: študenti vysokých škôl a doktorandi

Svoju fotografiu môžete nahrať prostredníctvom nášho webu. Na prihlásenie príspevku je potrebná registrácia na stránke www.tyzdenvedy.sk. Pokiaľ ste už registrovaný používateľ, stačí sa prihlásiť. Po prihlásení môžete vložiť svoj príspevok.

Uzávierka na zasielanie súťažných prác bude 3. októbra 2022. Vyhodnotenie fotografických prác sa uskutoční počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

 

Dokumenty k podujatiu Fotografická súťaž:

Štatút (.pdf)

Pravidlá (.pdf)

Súhlas dotknutej osoby (.pdf)

Informácia Výtvarná a fotografická súťaž (.pdf)

Informácia súťaž TVT (.pdf)

Plagát (.pdf)