Fotografická súťaž

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku sme aj minulý rok pripravili fotografickú súťaž. V roku 2016 sa uskutočnil štvrtý ročník tejto súťaže. Hlavným cieľom fotografickej súťaže je zvýšiť záujem mladých ľudí o vedu a techniku, vedecké bádanie a popularizáciu vedy a techniky na Slovensku. 

Téma minuloročnej súťaže bola „Veda pod mikroskopom“. V rámci tejto témy sa mohli študenti a doktorandi realizovať a prezentovať svoj pohľad na vedu cez mikroskop. Fotografická súťaž prebiehala v termíne od 15. júna do 14. októbra. V tomto období mohli študenti zasielať svoje diela. 

Kategória I: študenti stredných škôl
Kategória II: študenti vysokých škôl vrátane doktorandov

Hodnotiaca komisia vybrala fotografie, ktoré postúpili do užšieho výberu – a teda na hodnotenie. Z týchto fotografií komisia vyberala víťazov v jednotlivých kategóriách. Hodnotiaca komisia ocenila v každej kategórií jednu fotografiu.

Vecné ceny a diplomy boli víťazom fotografickej súťaže odovzdané 10.11.2016 na Slávnostnom vyhlásení výsledkov fotografickej súťaže počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2016.

 

Výsledky fotografickej súťaže

Kategória I: žiaci stredných škôl

Víťaz: Viktória Lašutová, Súkromná stredná umelecká škola, Zvolen

Názov práce: Vitamín C

Popis:  Študentka odfotografovala vykryštalizovaný vitamín C v tenkej vrstve na sklenenej doštičke vložený medzi dva polarizačné filtre, do polarizovaného svetla.  Fotografia je urobená cez jednoduchý školský mikroskop, ktorý je prerobený na polarizačný. Kryštáliky pripomínajú tvarom konáriky stromu a v polarizovanom svetle sú farebné.

 

Kategória II: študenti vysokých škôl vrátane doktorandov

Víťaz: Tomáš Ďuríček, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Košice

Názov práce: Zvedavá veda

Popis: Bez týchto milých stvorení by pokrok vo vede nemohol existovať, tak by sme im chceli za všetko poďakovať 🙂

Viktória Lašutová

 

ŠtatútPravidláVýzvaPlagát