Fotografická súťaž

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa v roku 2019 uskutočnil 7. ročník fotografickej súťaže. Hlavným cieľom fotografickej súťaže je zvýšiť záujem mladých ľudí o vedu a techniku, vedecké bádanie a popularizáciu vedy a techniky na Slovensku.

Témou súťaže v roku 2019 boli „Prvky okolo nás“. V rámci tejto témy mohli študenti, doktorandi a mladí ľudia do 30 rokov prezentovať využitie chemických prvkov a ich zlúčenín v každodennom živote,  ako aj v predmetoch, ktoré sú pre nás potrebné.

Kategórie súťaže:               

  1. Študenti stredných škôl
  2. Študenti vysokých škôl
  3. Doktorandi a mladí ľudia do 30 rokov

 

Odovzdávanie cien sa uskutočnilo 7. novembra 2019 počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2019 v bratislavskej Inchebe. Ceny do súťaží venovali Slovenské elektrárne a firma EPSON

Fotogalériu z oceňovania nájdete na konci tejto stránky.

 

I. kategória:

Obr. Rebecca z Bratislavy, práca: "Polčas rozpadu"

Obr. Rebecca z Bratislavy, práca: “Polčas rozpadu”

III. kategória: 

 

Obr. Zuzana z Bratislavy s fotografiou "The Shape of Water"

Dokumenty k podujatiu Fotografická súťaž:

Štatút (.pdf)

Pravidlá (.pdf)

Plagát (.pdf)

 

Ďakujeme za všetky príspevky a víťazom gratulujeme!

 

Výsledky súťaže a ďalšie informácie z vyhodnotenia výtvarnej súťaže v roku 2018 nájdete v našom archíve.