Grafická súťaž

Grafická súťaž je súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR vyhlasuje 20. júla 2021 už 5. ročník súťaže.

Grafická súťaž je určená študentom stredných škôl, vysokých škôl alebo doktorandom na Slovensku. Hlavným cieľom súťaže je zvýšiť záujem žiakov o vedu a techniku a vedecké bádanie.

Téma súťaže v roku 2021 bola „Mars – náš nový domov?“ V rámci tejto témy mohli študenti a doktorandi prostredníctvom svojich grafických návrhov prezentovať predstavu života na inej planéte, technické vymoženosti, ktoré nám môže táto planéta ponúknuť.

Víťazi grafickej súťaže v jednotlivých kategóriách:

Kategória I: študenti stredných škôl

1. miesto – Liliana z Trenčína

1.Kat_1.miesto

1. miesto – Liliana z Trenčína

 

Špeciálna cena – Ľubomír z Prešova

Špeciálna cena – Ľubomír z Prešova

Špeciálna cena – Ľubomír z Prešova

 

 

Výhercom srdečne gratulujeme. Ceny do súťaží udelili partneri podujatia – spoločnosti Slovenské elektrárne a EPSON.

Článok na portáli Veda na dosah

 

Kontakt

Informatívne dokumenty k podujatiu grafická súťaž:

Štatút (.pdf)

Plagát (.jpg)

  

Táto súťaž je organizovaná v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Výsledky súťaže a ďalšie informácie z vyhodnotenia grafickej súťaže v roku 2020 nájdete v našom archíve.