Interaktívne stánky

Na podujatí Veda netradične ste mali možnosť navštíviť napríklad tieto interaktívne stánky:

 

Zaži vedu naživo s CVTI SR

Centrum vedecko-technických informácií SR

V stánku Zaži vedu naživo s CVTI SR vám predstavíme Zážitkové centrum vedy Aurelium a Centrum vedecko-technických informácií SR.
Centrum vedy Aurelium: Miesto, kde sa prelína zábava s učením v mene hesla Jána Amosa Komenského „Škola hrou“, kedy je vedecký poznatok alebo akékoľvek učivo skryté v zábavnom experimente. Na podujatí Veda netradične vám Aurelium predstaví dva exponáty:
– Merač postrehu, kde bude vašou úlohou v danom časovom limite stihnúť stlačiť čo najviac rozsvietených tlačidiel, ktoré sa budú náhodne rozsvecovať. Príďte si otestovať svoj postreh!
– Neviditeľný plášť, kde budete mať možnosť pozorovať  zaujímavé vlastnosti materiálov na báze polymérov. Naberte si roztok z nádoby a pozorujte guľôčky, ktoré budú vychádzať zo zdanlivo prázdnej tekutiny!

CVTI SR prostredníctvom Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) zastrešuje aktivity zamerané na popularizáciu vedy a techniky na Slovensku. V stánku CVTI SR si budete môcť prečítať časopis Quark a rôzne zaujímavé brožúry o mladých slovenských vedcoch či slovenských vedeckých objavoch. Taktiež budete mať možnosť zapojiť sa do súťaže s portálom Veda na dosah. Po úspešnom zodpovedaní otázok v súťažnom kvíze budete zaradení do žrebovania o zaujímavé popularizačné knižky.

Plasma je COOL

GA Drilling

GA Drilling je slovenská hi-tech spoločnosť vyvíjajúca  prelomovú technologickú platformu pre získanie trvalo udržateľnej a čistej energie. Prototyp svetovo unikátnej technológie, využívajúcej „štvrté skupenstvo“ – plazmu, bol už úspešne otestovaný. Záujem prejavili veľkí hráči ťažobného priemyslu z USA, Veľkej Británie, Saudskej Arábie či Nórska, ktorí priamo vstúpili do vývoja technológie. Prvá aplikácia technológie – s použitím pri ekologicky bezpečnej odstávke existujúcich ropných vrtov – sa už čoskoro bude testovať naostro na reálnom vrte. V ďalšej fáze umožní technológia prístup ku momentálne nedostupným rezervoárom ropy, zemného plynu, ale aj ku geotermálnej energii. Konečným cieľom je priniesť nové možnosti získavania čistej a obnoviteľnej energie kedykoľvek a kdekoľvek. Jedinečný tím, v ktorom majú zastúpenie špičkoví fyzici, elektrotechnici, mechatronici, materiáloví inžinieri a strojári, pracuje v Technologickom centre s unikátnou infraštruktúrou v Bratislave. V stánku GA Drilling môžete spoznať  ľudí z firmy, ktorú už dnes označujú za slovenský Google a reprezentuje nás aktuálne aj v Bruseli v sídle Rady EÚ. Predvedú vám model unikátnej technológie v podobe zmenšeného rotačného oblúka elektrickej plazmy a ďalšie nevšedné fyzikálne pokusy.

Využitie senzorov pre navigáciu robotov

Katedra aplikovanej informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava

Navigácia robotov v prostredí je základná úloha, ktorú musí zvládnuť každý mobilný robot. Využíva pritom rozličné informácie – kameru, otáčkové senzory, ultrazvukové, či infračervené senzory a podobne. Náš mobilný robot ‘kocúr Mikeš’ je vybavený dvoma pokročilými senzormi – RFID senzorom SICK RFU 620-10100 na snímanie RFID tagov vo svojom okolí a laserovým senzorom na meranie vzdialenosti k prekážkam Hokuyo UST-10LX, ktorý do prostredia vysiela 1081 neviditeľných laserových lúčov a na základe ich odrazu meria vzdialenosti k prekážkam, alebo k predmetom, s ktorými chce manipulovať. V interaktívnej ukážke si návštevníci môžu prezrieť činnosť robota v hre o presúvaní veľkých penových hracích kociek, ktoré robot umiestňuje na hraciu plochu a porovnať si svoje sily a taktiku v hre proti robotovi. Systém je príkladom študentskej seminárnej práce na Katedre aplikovanej informatiky, jednej z mnohých prác v oblastiach robotiky, umelej inteligencie, spracovania obrazu, počítačového videnia a ďalších.

Rádioaktivita v prospech ľudstva

Biont a.s.

Rádioaktivita sa stala strašiakom ľudstva. Keď sa vysloví slovo ‘rádioaktívne’, primárna asociácia pre väčšinu ľudí je ekvivalentná slovnému spojeniu ‘smrteľne jedovaté’. Je to ale skutočne tak? V našom stánku Vám sprostredkujeme informácie, ktoré sú laikovi často krát zamlčované. V stánku Vám predstavíme nie všeobecne známe fakty a budete tak mať možnosť vytvoriť si objektívnejší, nie čierno-biely pohľad na tento nesporne dôležitý a potenciálne nebezpečný aspekt života v modernej spoločnosti. Našim cieľom však nie je bagatelizovať ani žiadnym spôsobom zľahčovať problematiku radiácie a jej vplyvu na ľudský organizmus. Venujeme sa aj histórii objaviteľov rádioaktivity, typom jednotlivých žiarení a ochrany pred nimi, využitiu rádioaktivity v prospech ľudstva. Existujú aj rádiofarmaká vyrábané na Slovensku, ktoré pomáhajú pri diagnostikovaní nádorových ochorení. Nájdete u nás odpoveď na niektoré mylné názory o rádioaktivite a dozviete sa niečo aj o nukleárnej medicíne.

s AMAVET-om hýbu deti SVET-om

AMAVET klub č.959 – SOVA

Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET, pôsobiaca na Slovensku už 26 rokov, prezentuje interaktívne pohľad na vedu očami detí a ich vlastných projektov.
Na pokusoch deti veľmi jednoduchým spôsobom demonštrujú princípy a teórie najmä fyziky a chémie. Návštevníci sa zabavia a spoznajú tajomstvá magnetizmu, elektromagnetizmu, optickej ilúzie, či hlavolamov a uvidia aj krásu jednoduchých chemických reakcií. Hraví návštevníci sa môžu zahrať spoločenskú hru ChemPlay a vďaka nej pochopiť teóriu „školskej“ chémie, či hmatové pexeso Memonik, aby zistili, aký je svet „farebný“ aj so zavretými očami. Čerešničkou bude turnaj v streľbe penált v magnetickom futbale, ktorý bude 10.-11. novembra od 10.00 do 19.00 h. Najšikovnejší „magnetofutbalisti“ si odnesú okrem novej skúsenosti a dobrej nálady aj malú odmenu.

Keď sa bunka zblázni…

Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV

Si polovičný banán? Zisti to a vyskúšaj si izoláciu DNA naživo. DNA človeka je na 50% totožná s DNA banánu. Väčšina genetického kódu totiž nehovorí o tom, ako vyzeráme, ale o zložení a kombinácii proteínov, enzýmov, či procesoch v tele. Interaktívnou formou sa môžete dozvedieť, čo je to genetický kód, ako sa dedí, ako funguje a prečo sa bunky s rovnakým kódom navzájom odlišujú. Vlastnoručne si môžete vyskúšať izoláciu DNA z banánu a uvidieť vlákna DNA „naživo”. Poskladáte si vlastnú DNA buď ako papierové origami alebo z gumicukríkov – naučíte sa jej základné stavebné prvky interaktívnou, zaujímavou a sladkou formou. Ozajstní vedci vám vysvetlia, prečo poškodenia DNA spôsobujú vznik mnohých ochorení, vrátane rakoviny, a ako sa proti nim môžete chrániť. Dozviete sa viac o prevencii nádorových ochorení.

Mikróby – pomocníci alebo škodcovia?

Ústav molekulárnej biológie SAV

Mikróby sú všadeprítomné, vyskytujú sa v pôde, vo vode, vo vzduchu, ľudskom tele, potravinách. Potrebujeme ich pre život, ich prežívanie závisí od prostredia, v ktorom sa nachádzajú. Predstavíme Vám ako tieto mikróby vyzerajú, ktoré z nich sú najčastejšie vplyvom nevhodného prostredia premnožené a poškodzujú umelecké predmety, archívne dokumenty ako sú papier, pergamen, fresky, drevené sochy, textílie, fotografie alebo múmie. Dozviete sa veľa zaujímavého o múmiách z Talianska a tiež niečo o múmii Žofie z Krásnej Hôrky. Ukážeme Vám ako sa dajú pomocou prírodných éterických olejov, ktoré majú antimikrobiálne účinky a sú často využívané v prírodnom liečiteľstve, poľnohospodárstve, potravinárstve a farmácii, šetrne vyčistiť aj niekoľko rokov staré fotografie od plesní a baktérií. Porozprávame vám o senzorických vlastnostiach látok v potravinách, ktoré vytvárajú vôňu a chuť, a mikroorganizmoch, ktoré majú priaznivý vplyv na naše zdravie.

Archeológia – moderná veda

Archeologický ústav SAV

V rámci Týždňa vedy a techniky pripravil Archeologický ústav SAV pre verejnosť viacero akcií. Jednou z nich je aj dokumentácia archeologických nálezov a lokalít tradičnými aj modernými metódami. Návštevníci si budú môcť vyskúšať prácu archeológa v teréne aj v laboratóriu. Pomôžu nám kresbovo zdokumentovať terénne situácie, zrekonštruovať a nakresliť keramický materiál a ďalšie nálezy. Nemenej dôležitá je aj práca v laboratóriu. Niektoré tajomstvá vyplávajú na povrch ihneď po ich vyzdvihnutí zo zeme, iné až počas dôkladného laboratórneho výskumu. Návštevníci môžu s nami poodhaliť viaceré z nich pomocou spektrometra a mikroskopu. Pripravené sú aj ukážky dokumentácie pomocou 3D skenovania nálezov a rekonštrukcie nálezových situácií.

Krásny nový bioelektronanosvet

Chemický ústav SAV

Stánok „Krásny nový bioelektronanosvet“ podáva pohľad na svet z úplne inej – novej perspektívy. Mnohí z nás si totiž ani neuvedomujú, že nanomateriály nás tajne sprevádzajú každý deň a ich používanie nám zvyšuje kvalitu života. Návštevníkov stánku preto zasvätíme nielen do mikroskopického sveta, ale aj sveta tisíckrát menšieho. Ukážeme, ako nám nanotechnológie dokážu pomôcť pri diagnostike rôznych chorôb a tiež odhalíme skryté a pre mnohých neznáme fakty o vzniku a rozvoji týchto ochorení. Taktiež uvidíte, že „elektrina“ nie je len zdrojom svetla ale skrýva sa za tým aj niečo viac. Chceme vám takouto hravou formou priblížiť vedeckú prácu v Centre glykomiky na Chemickom ústave SAV. Neváhajte a príďte sa pozrieť, tešíme sa na vás!

Energoland Mochovce

Slovenské elektrárne, a.s.

 

Formou nafukovačky (4×4) s informačným pultom predstavia Slovenské elektrárne Energoland – najmodernejšie informačné centrum o energii. Energoland Mochovce, ktorý v sebe spája vzdelanie a zábavu, je názorným rozšírením učiva fyziky o energetike a atraktívnou formou približuje aj problematiku globálneho otepľovania a emisií skleníkových plynov. Návštevníkom predstavíme príbeh od zrodu vesmíru až po vízie budúcnosti. Návštevníci si budú môcť vyskúšať rozšírenú realitu, kde sa pomocou 3D okuliarov Oculus Rift ocitnú vo vesmíre, navštívia Mars, nahliadnu do atómových elektrární Mochovce, a pod. Navyše sa oboznámia so žiarením okolo a v nás a vyplnením súťažného kupónu sa môžu zapojiť do súťaže o zaujímavé vecné ceny.

FabLab

Centrum vedecko-technických informácií SR

Tvorivá dielňa Fablab je otvorená platforma pre dizajnérov, umelcov, študentov, podnikateľov, vývojárov a širokú verejnosť. Ponúka priestor pre prácu s najmodernejšími výrobnými technológiami 21. storočia.
Zaužívaný model Fablab pozostáva z priestoru, ktorý je otvorený pre širokú verejnosť. Ponúka možnosť tvorby a výroby rôznych predmetov a materiálov na profesionálnych zariadeniach. Fablab podporuje kreativitu, invenčnosť, nové technologické a inovatívne postupy. Otvára možnosť realizovať a uskutočňovať vaše sny.
V stánku Fablab uvidíte ukážky vecí, vyrobených na laserovom vyrezávači, rezači fólií, 3D tlačiarni a CNC fréze. Na 3D tlačiarni budú pracovníci tlačiť drobné výrobky a povedia vám, ako takáto tlačiareň funguje.

Sprístupňovanie poznatkov vedy a techniky

KVANT spol. s.r.o.

Spoločnosť KVANT spol. s.r.o. za 21 rokov svojej existencie zaznamenala výrazné úspechy vo vývoji a výrobe vlastných produktov, získala viaceré ocenenia na výstavách a v súčasnosti viac ako 80% jej výroby smeruje na export do viac ako 50 krajín sveta.
Okrem toho sa venuje aj distribúcii technických zariadení pre rôzne oblasti vedy, výskumu, priemyslu a vzdelávania. Svetovo známa je aj v oblasti výskumu a aplikácie laserov, s dôrazom na umelecké prezentácie.
V čase konania Týždňa vedy a techniky participuje na viacerých didaktických a vedecko-technických podujatiach (vrátane medzinárodných), kde rozdeľuje nielen svoju pozornosť, ale aj témy a exponáty.
Bratislavským účastníkom TVaT má v úmysle, formou zábavnej edukácie, prezentovať modely alternatívnej, ekologickej výroby energie a jej praktického využitia. Spestrením expozície bude ukážka zmenšeného modelu Teslovej cievky.

Vynálezy – Vedecká hračka

VEDECKÁ HRAČKA, o.z.

 

Na výstave „Vynálezy – VEDECKÁ HRAČKA“ sa môže každý návštevník bez ohľadu na vek a vzdelanie do vôle pohrať s vedeckými hračkami, ktoré jednoznačným spôsobom demonštrujú alebo využívajú konkrétny prírodný alebo technický fenomén (zákonitosť, jav, úkaz, princíp, …).

V centre každej hracej plochy na výstave je kópia nosného patentu alebo dizajnu z príslušnej oblasti fyziky (napr. na stole kaleidoskopov patent Davida Brewstera z roku 1817).

Huawei

Vystavovatelia v stánku Huawei pripravili súťaže pre deti aj dospelých. Pre tých najmenších to bude súťaž “Stavba komínu z makiet” a pre starších bude pripravená “Závodná dráha”, kde každý hráč jednotlivo prechádza zadanou trasou na čas. Neváhajte a prídite sa zabaviť do stánku Huawei. 

Robotika

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU – Ústav robotiky a kybernetiky

Vystavovatalia vám v stánku Robotiky predvedú napríklad tieto robotické platformy:

Androver – štvorkolesový mobilný robot, ktorý je ovládaný cez Bluetooth rozhranie smartfónom. Smartfón pracuje ako volant – riadi pohyby robota podľa náklonu mobilného telefónu.

iRobot Create – dvojkolesový mobilný robot s teleoperátorským riadením. Robot nesie bezdrôtovú kameru a z nej je prenášaný obraz do okuliarov virtuálnej reality, ktorú má operátor na hlave. Pohyby robota sú ovládané joystickom.

Bipedko – kráčajúci dvojnohý mobilný robot, ktorý disponuje rôznymi zábavnými funkciami – napr. cviky ako sú stojka na rukách, kliky, drepy, atď.

STUBA Green Team

Vystavovatelia v stánku STUBA Green Team sú jedinečný študentský projekt na Slovensku. Od roku 2009 stavajú v rámci súťaže Formula Student elektrické monoposty, s ktorými pretekajú na súťažiach v Európe s univerzitnými tímami z celého sveta. Ich posledný monopost váži 235 kilogramov, dosahuje výkon 140 kW a na stovku zrýchli za 3,1 sekundy. Jeho maximálna rýchlosť je 120 km/h (na súťažných okruhoch).

MATLAB & Arduino vo výskumných projektoch

HUMUSOFT s.r.o.

Využitie lowcost HW vo výskumných projektoch začína mať významné miesto. Jeho výhodou je dostupnosť a možnosť jednoduchého programovania. Výskumníci tak majú možnosť rýchlo otestovať svoje algoritmy na reálnom zariadení s reálnymi snímačmi a akčnými členmi. Arduino je jedna z takýchto populárnych platforiem. MATLAB je zas obľúbený nástroj pre vývoj algoritmov. Pomocou rozšírenia Hardware Support Package for Arduino (zadarmo) je možné nahrať algoritmus z MATLABu, alebo Simulinku priamo do vývojárskej dosky Arduino. Podporované sú viaceré snímače ako aj zbernice I2C, alebo ISP.

Mobilné planetárium

Prvé mobilné planetárium v SK ponúka sférické premietanie vzdelávacích filmov a zábavných tzv. full-dome show (nielen) o hviezdach a vesmíre na planetárnej kupole – a to priamo na mieste, kam si ich pozvete! Vystavovatelia sa snažia hravou a zábavnou formou popularizovať vzdelanie v oblasti astronómie a prírodných vied. Slúži na to vynikajúci didaktická pomôcka – ich mobilné planetárium. Je to digitálny prístroj, pomocou ktorého môžu divákom behom krátkej chvíľky demonštrovať lety do vesmíru, vznik Zeme či napríklad krajinu na Marse. Pri projekcii sa navyše leží, čo zážitok z projekcie ešte viac umocňuje. Ich výukové programy sú určené pre žiakov 1. aj 2. stupňa predovšetkým ako obohatenie výučby prírodopisu, biológie, zemepisu a fyziky a pri predmetoch venujúcich sa ochrane životného prostredia. Návštevu Mobilného planetária je však možné využiť aj ako zaujímavú formu zábavy na akcie pre verejnosť pre rodičov a ich deti ako aj len pre dospelých.